regulamin, rada, dyrekcja

Galeria Podbrzezie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie to przestrzeń wystawiennicza w zrewitalizowanym budynku przedwojennej żydowskiej Szkoły Rzemiosł przy ulicy Podbrzezie 3 w centrum krakowskiego Kazimierza. Przestrzeń galerii to ponad 150 m. kwadratowych.

Galeria Podbrzezie prezentuje projekty z zakresu sztuki, designu, projekty interdyscyplinarne, prowadzi również działania edukacyjne takie jak wykłady, spotkania, warsztaty.

Galeria Podbrzezie została powołana do prezentacji oraz promocji dokonań artystycznych i artystyczno-badawczych i jest zorientowana na upowszechnianie sztuki współczesnej poprzez organizowanie wystaw, happeningów, spotkań z twórcami, wystąpień i odczytów ludzi kultury i sztuki; pogłębianie badań na temat sztuki współczesnej i mediów oraz realizację oraz tworzenie przedsięwzięć naukowych, artystycznych, edukacyjnych i kulturalnych.

Galeria Podbrzezie to przestrzeń, która łączy Uniwersytet Pedagogiczny z miastem i mieszkańcami Krakowa. Galeria współpracuje z prestiżowymi imprezami kulturalnymi w Krakowie takimi jak Miesiąc Fotografii oraz Festiwal Kultury Żydowskiej.

Regulamin Galerii Podbrzezie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Rada Galerii:

dr hab. Maria Wasilewska, prof. UP

dr Magdalena Lazar

dr Ernest Ogórek

dr Krzysztof Marchlak

dr Krzysztof Siatka

dr Alicja Głuszek

mgr Krawczyk Lidia

 

Dyrekcja Galerii:

dr hab. Alicja Panasiewicz, prof. UP

mgr Malwina Antoniszczak

 

mgr Andrzej Gąsiorowski – pracownik techniczny